ఆస్ట్రేలియా లో ఉన్న మెల్బోర్న్ పార్లిమెంట్ అధికారులకు యాదాద్రి దేవస్థానం ఉప ప్రధా

ఆస్ట్రేలియా లో ఉన్న మెల్బోర్న్ పార్లిమెంట్ అధికారులకు యాదాద్రి దేవస్థానం ఉప ప్రధా ఆస్ట్రేలియా లో ఉన్న మెల్బోర్న్ పార్లిమెంట్ అధికారులకు యాదాద్రి దేవస్థానం ఉప ప్రధా

ఆస్ట్రేలియా లో ఉన్న మెల్బోర్న్ పార్లిమెంట్ అధికారులకు యాదాద్రి దేవస్థానం ఉప ప్రధాన అర్చకులు భట్టర్ సురేంద్ర చార్యులు అధ్యక్షతన అర్చక బృందం వేద ఆశీర్వచనం చేశారు ఈ కార్యక్రమం లో ఆలయ ఈఓ గీత గారూ అర్చక బృందం పాల్గొన్నారు

.